Interessante og meget anvendte arkivalier, herunder fra Dansk Kancelli, Suppliker og Registre og Tegnelser
Slægtsforsker